Teachers2Learn is een praktijkgericht onderzoeksproject dat het professioneel leren van docenten onderzoekt in de context van innovaties in het hoger onderwijs

Hoger Onderwijsinstellingen innoveren voortdurend. Op die manier passen ze zich aan aan veranderingen in de samenleving en bereiden ze studenten voor op toekomstige beroepen. Enkele voorbeelden van deze innovaties zijn Challenge Based Learning, Learning Analytics, Flipped Classroom en Technologie Ondersteund Leren.

Om goed onderwijs te kunnen geven in deze innovatieve context moeten docenten nieuwe rollen of taken op zich nemen. Om docenten daarin te ondersteunen worden verschillende initiatieven voor professionele ontwikkeling ontworpen, zoals lesson studies, peer coaching, ‘scholarship of teaching and learning’ programmas, and learning communities.

In dit project proberen we meer inzicht te krijgen in het professioneel leren van docenten in de context van innovatie in het hoger onderwijs. De belangrijkste onderzoeksvraag richt zich op of, hoe en waarom verschillende aanpakken voor professioneel leren en ontwikkelen werken voor verschillende innovaties, contexten en populaties.

Teachers2Learn wordt mogelijk gemaakt door door het NRO. Projectnummer: 40.5.19945.600