Project

Teachers2Learn is een praktijkgericht onderzoeksproject dat het professioneel leren van docenten onderzoekt in de context van innovaties in het hoger onderwijs. Het project bestaat uit vier studies. Een korte beschrijving van elke studie staat hieronder.

1. Literatuur review

De literatuur review geeft een overzicht van hoe professionalisering ontworpen wordt om docenten in het hoger onderwijs te ondersteunen tijdens onderwijsinnovaties.

Meer informatie

2. Casus Vergelijking

Het belangrijkste doel van de casus review is het verzamelen van praktijken gericht op professionele ontwikkeling in de context van innovatie in hoger onderwijs in Nederland, en door ze te vergelijken tot een typologie van praktijken te komen.

Meer informatie

Verzamelde Praktijken

3. Verdiepende Casus Studies

Deze studie richt zich op het identificeren van werkzame mechanismen de praktijken van zes programma’s voor professionele ontwikkeling. Deze programma’s zijn geselecteerd uit de resultaten van studie 2.

Meer informatie

4. Verdieping op Eigenaarschap en Zelfregulatie

De uitkomsten van eerdere studies tonen het belang van eigenaarschap en zelfregulatie voor het leerproces en de leeruitkomsten. In de vierde studie wordt deze rol verder onderzocht.

Meer informatie