Verdiepende Casusstudie

De vergelijkende casusstudie heeft geresulteerd in een typologie waarin we drie verschillende type casussen kunnen onderscheiden op basis van hoe docent-leren en innoveren met elkaar samenhangen

Het doel van de verdiepende casusstudies is om inzicht te verkrijgen in hoe docenten leren in verschillende type contexten, en welke ondersteuning daarbij effectief is.

Van ieder type hebben we twee casussen geselecteerd die kenmerkend zijn voor dat type, en onderling verschillen op relevante kenmerken. De studies bestaan voornamelijk uit interviews met de programmacoördinator(en), diepte interviews met diverse docenten, en een analyse van beschikbare secundaire informatiebronnen.

Type 1: Implementeren van een nieuwe vorm van onderwijs: welke mechanismes spelen een rol?  

We onderzoeken de rol van congruentie in een professionalisering gericht op Design Based Education. Een eerste indruk is dat congruentie positief bijdraagt aan het leren van docenten. Daarnaast onderzoeken we hoe docent-assistenten met een coachende rol in een Challenge Based Learning vak zich ontwikkelen. Daarbij analyseren we opnames van hun wekelijkse praktijksessie met studenten en hun wekelijkse peer-reflectie sessies.

Type 2:  Hoe beïnvloedt het ontwerp van een innovatie tijdens een professionalisering het leren van ervaren docenten?

Aangezien casussen in type 2 zich veelal richten op senior docenten onderzoeken we twee programma’s voor deze doelgroep. In beide programma’s is het ontwerpen, toepassen en evalueren van een onderwijsinnovatie een leeractiviteit in het programma, maar het ene programma is meer gericht op het ontwikkelen van Scholarship of Teaching and Learning, en het andere op Leiderschap. ​We onderzoeken hoe leren samenhangt met het uitvoeren van een innovatie, welke mechanismes een rol spelen in het leren van docenten tijdens het ontwerpen en uitvoeren van een innovatie, en wat de invloed is van de begeleiding op het leerproces van docenten. Voorlopige resultaten suggereren dat het innovatieproject een vruchtbare context is om kennis uit het programma meteen toe te passen, en begeleiding van invloed lijkt te zijn op de ontwikkeling van deelnemers.

Type 3: Hoe dragen PLG’s over Onderwijsinnovatie bij aan de professionele ontwikkeling op het vlak van onderwijskundig leiderschap?

In deze studie vergelijken we een interfacultaire PLG (één universiteit) en een Hogescholen PLG (meerdere hogescholen). Eerste bevindingen laten zien dat deelnemers een meer inclusief begrip van hun eigen rol in veranderprocessen ontwikkelen. PLG’s waarin docenten van verschillende instellingen bij elkaar komen om ervaringen uit te wissellen over onderwijsinnovatie lijken succesvol omdat er geen onderlinge afhankelijkheidsrelaties bestaan, deelnemers afstand kunnen nemen van hun dagelijkse praktijk en er een grote diversiteit is van perspectieven en onderwijscontexten. Daarnaast ervaren deelnemers emotionele steun door de herkenning van een gedeelde passie en worstelingen in onderwijsinnovatie.