Literatuur Review

Contactpersoon: Indira Day

Dec 2020 – Dec 2022

Doel: Het in kaart brengen van de manier waarop professionalisering en leeractiviteiten worden ingezet in de context van innovatie en van de relatie tussen de professionalisering en leeractiviteiten met docent en student uitkomsten.

Op dit moment is het artikel over de literatuurreview onder review

Belangrijkste algemene uitkomsten

 • 68 artikelen zijn onderdeel van de review
 • 19 verschillende innovaties
  • Technologisch (N=20)
  • Student-gerichte didactieken (N=27)
  • Anders (N=21)
 • Drie soorten professionaliseringsactiviteiten
  • Extern gereguleerde activiteiten zoals workshops
  • Activiteiten met gedeelde regulatie zoals leergemeenschappen
  • Zelf-gereguleerde activiteiten zoals persoonlijke leerdoelen formuleren
 • Zes verschillende soorten leeractiviteiten
  • Acquisitie, zoals het lezen van lesmateriaal
  • Toepassing, zoals het (her)ontwerpen van een cursus
  • Diep leren, zoals het uitvoeren van onderzoek
  • Zelf-gereguleerd leren, zoals reflecteren
  • Extern gereguleerd leren, zoals het maken van toetsen
  • Leeractiviteiten voor meerdere deelnemers zoals peer feedback
 • Docentuitkomsten (68 artikelen) en studentuitkomsten (26 artikelen) worden beschreven op de niveaus tevredenheid, kennis, vaardigheden, attitudes, praktijken of gedrag, en andere uitkomsten. Over het algemeen zijn de gevonden uitkomsten positief.

Interessante specifieke uitkomsten

 • Programma’s voor professionele ontwikkeling zijn vaak niet congruent met de innovatie waarvoor ze ondersteuning bieden. Slechts 22% van de artikelen had een congruent professionaliseringsprogramma. In een congruent programma kunnen deelnemende docenten de innovatie ervaren vanuit het perspectief van een student, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een tutor groep voor probleemgestuurd onderwijs.
 • Er worden veel verschillende theoretische concepten gebruikt om de professionele ontwikkelingsprogramma’s te onderbouwen. In totaal werden, in de 55 artikelen die theoretische onderbouwing hebben, 58 theoretische concepten beschreven.