Consortiumpartners

Elke partner in het consortium is actief betrokken bij het uitvoeren van het onderzoek. Vaak vertegenwoordigen consortiumpartners een groep collega’s, die waar mogelijk ook bijdragen aan het project.

ConsortiumpartnerInstelling en RolVertegenwoordigde Collega’s
Hanneke AssenNHL Stenden Hogeschool.
Docent onderzoeker. Betrokken bij de innovatie
Design Based Education binnen de opleiding.
Onderzoek naar DBE, docentprofessionalisering,
collectief leren, dialogisch leren.
Gunter BombaertsTechnische Universiteit Eindhoven.
Docent-onderzoeker. Docent
techniekethiek; onderwijsonderzoeker;
challenge-based learning coördinator van het
USE basisvak en begeleider van PhD
studenten die in dit vak onderzoek doen
Remco CoppoolseHogeschool Utrecht.
Senior onderzoeker onderwijsinnovatie
lectoraat normatieve professionalisering, met
aandacht voor sturende principes en
identiteitskwesties bij change agents in
onderwijsinnovatie.
Mr. P.C.D. Kloet; Windesheim Hogeschool
J. Haenen; Haagse Hogeschool
R. Burgt; Avans Hogeschool
L. van Stralen; Inholland Hogeschool
Drs. M. Westhuis; Artez Academie voor Beeldende Kunsten
Drs. S. Toby; Hogeschool Utrecht
Dr. E. van der Zande; Hogeschool Utrecht
Dr. T. Emminga; Hogeschool Utrecht
Drs. R. Mentink; Thomas More Leiderschapsacademie
Prof. dr. C. Bakker; Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht
Petra CremersHanzehogeschool Groningen.
Unesco Chair Futures Literacy. Onderzoeker,
ontwikkelaar en facilitator van
ontwikkelingstrajecten met focus op
innovatie/transitie-contexten, futures
literacy, ontwikkeling professionele identiteit
van studenten en docenten.
P.D. Beenen, PhD; Hanzehogeschool Groningen,
Instituut voor Gezondheidsstudies, Chairholder UNESCO Chair Futures Literacy
L. Damhof, MA; Hanzehogeschool Groningen, Stafbureau Onderwijs en Onderzoek, UNESCO Chair Futures Literacy
E.M. Kazemier, MA, Med; Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Bedrijfskunde, UNESCO Chair Futures Literacy
A. (Anet) Doornbos, MA, Med; Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Sociale Studies, UNESCO Chair Futures Literacy
Indira DayUniversiteit Utrecht.
Postdoctoraal Onderzoeker bij de afdeling Educatie.
Perry den BrokWageningen University & Research.
4TU Centre for Engineering Education
Senior onderzoeker betrokken bij meerdere
innovaties binnen de eigen instelling
Ir. E.A.M. van Puffelen; 4TU.CEE /
Wageningen University & Research
Dr. C.L Poortman; 4TU.CEE / Universiteit Twente
Prof. dr. M. Specht; 4TU.CEE / Technische Universiteit Delft
Dr. ir. R. Rooij; 4TU.CEE / Technische Universiteit Delft
Prof. dr. ir. E. Ventura-Medina; 4TU.CEE /
Eindhoven University of Technology
Rachelle KampTechnische Universiteit Eindhoven.
Professional Development/TEACH,
onderwijsprofessional. Coördinator van het TEACH programma (didactisch programma
voor docenten van de TU/e). Mede verantwoordelijk voor de professionalisering
m.b.t. Challenge Based Onderwijs.
Dr. S.M. Gomez Puente; Eindhoven University of Technology
dr. Ir. L.W. van Meeuwen; Eindhoven University of Technology
Frans PrinsUniversiteit Utrecht.
Senior onderwijsonderzoeker Faculteit
Sociale Wetenschappen, Departement
Educatie, tevens wetenschappelijk directeur
van Onderwijsadvies & Training, een
onderdeel dat binnen de UU
medeverantwoordelijk is voor de
professionalisering van docenten.
Dr. V.C.A. Crone; Universiteit Utrecht
Prof. dr. M. Kluijtmans; UMC Utrecht, Universiteit Utrecht
Dr. C.I. Lutz; University College Utrecht, Universiteit Utrecht
Dr. I. Meijerman; Universiteit Utrecht
Dr. M.W.C. Vereijken; Educatie, Universiteit Utrecht
Jan RiezebosRijksuniversiteit Groningen.
Hoogleraar onderwijsinnovatie en bestuurslid
Teaching Academy Groningen.
Vertegenwoordigt tevens de
onderzoeksgroep en de ondersteunende
afdelingen voor docentprofessionalisering en
onderwijsinnovatie.
Drs. J.A. Mulder; Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Informatie Technologie, Lead Team Docentprofessionalisering
Dr. JH.J.A. Beldhuis; Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Informatie Technologie, Lead Onderwijsinnovatie en onderzoek
Mariëlle RuttenRadboud Universiteit Nijmegen.
Coördinator van onderwijsadviseurs, trainers
en coaches die vanuit het Radboud Teaching
and Learning Centre centraal en op de
faculteiten worden ingezet bij facilitering en
ondersteuning van docentontwikkeling en
onderwijsinnovatie.
Dr. J. Koksma; Radboud UMC, Radboud Health Academy, leider onderzoeksprogramma transformatief leren
Dr. J.M. Hinten-Nooijen; Radboud Universiteit, Hoofd Radboud Honours Academy
Dr. M. Kleemans; Radboud Universiteit (managing Director Ba en MA Communicatiewetenschap, Comenius Senior-fellow, voorzitter tráce ‘vorming van studenten’in het KNAW ComeniusNetwerk).
Dr. R. Engbers; Radboud UMC, Radboud Health Academy
Dr. P.J.A.C. van der Zanden; Radboud Universiteit, Radboud Docenten Academie
Tim StevensTechnische Universiteit Eindhoven.
Postdoctoraal onderzoeker bij de Eindhoven School of Education
Dana UerzHogeschool van Arnhem & Nijmegen.
Senior onderzoeker bij iXperium Centre of Expertise Leren met ict op het thema competenties voor leren en lesgeven met ict voor docenten en docentprofessionalisering
in po, vo, mbo en hbo. Verbinder namens de zone
Docentprofessionalisering van
het landelijke Versnellingsplan
Onderwijsinnovatie met ICT
Dr. M.H. Kral; Lector leren met ict, Ixperium Centre of Expertise Leren met ict, HAN
Dr. M. Hulsen; Lectoraat leren met ict, iXperium Centre of Expertise Leren met ict, HAN
Dr. P.J.B. Gorissen; Lectoraat leren met ict, iXperium Centre of Expertise Leren met ict, HAN
Margje van de WielMaastricht University.
Onderwijsprofessional, onderzoeker en
docent bij Faculty of Psychology &
Neurosciences; UM BKO-coördinator en
betrokken bij de revitalisatie van
probleemgestuurd onderwijs.
Onderzoeker van expertiseontwikkeling,
professioneel leren (ook bij docenten aan de
universiteit) en leren in het hoger onderwijs.
Roeland van der RijstUniversiteit Leiden.
Hoogleraar Onderwijswetenschappen. Onderzoek naar leren en doceren in het Hoger Onderwijs
Jan VermuntTechnische Universiteit Eindhoven.
Hoogleraar Professioneel leren en
Onderwijsinnovatie aan de TU/e. Betrokken
bij innovaties in Challenge-based learning op
de TU/e. Wetenschappelijk Directeur
Eindhoven School of Education. Gastdocent
in diverse HO-professionaliseringstrajecten in
Nederland en buitenland.
Kariene Woudt-MittendorffSaxion Hogeschool.
Associate lector (lectoraat
Innovatief en Effectief Onderwijs) betrokken
bij verschillende onderzoeksprojecten gericht
op o.a. de nieuwe rol van de docent als
coach.
Dr. E. van Harmelen; Saxion Hogeschool