Project Team

Het Teachers2Learn project wordt uitgevoerd door een consortium van 20 universiteiten en hogescholen in Nederland.

Consortium partners zijn onderwijsonderzoekers en professionals zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars en trainers van professionele ontwikkelingsprogramma’s en onderwijsinnovatiedirecteuren.

Project Management

Jan Vermunt, TU Eindhoven
Tim Stevens, TU Eindhoven
Frans Prins, Universiteit Utrecht
Indira Day, Universiteit Utrecht
Perry den Brok, Wageningen University & Research / 4TU.cee

Consortiumpartners

Hanneke Assen, NHL Stenden Hogeschool
Remco Coppoolse, Hogeschool Utrecht
Petra Cremers, Hanze Hogeschool
Margje van de Wiel, Maastricht University
Roeland van der Rijst, Universiteit Leiden
Mariëlle Rutten, Radboud Universiteit Nijmegen
Kariene Woudt-Mittendorff, Saxion Hogeschool
Rachelle Kamp, Technische Universiteit Eindhoven
Gunter Bombaerts, Technische Universiteit Eindhoven
Dana Uerz, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jan Riezebos, Rijksuniversiteit Groningen