Verdieping op Eigenaarschap en Zelfregulatie

De bestaande literatuur, de resultaten uit eerdere studies en de uitkomsten van het Teachers2Learn symposium in december 2022 laten zien dat eigenaarschap en zelfregulatie een belangrijke rol lijken te spelen in het leerproces en de leeruitkomsten van docenten. Daarom richten we ons op de vraag hoe eigenaarschap en zelfregulatie in verschillende contexten gestimuleerd en ondersteund kan worden. We onderzoeken hoe elementen en werkvormen van professionaliseringsprogramma’s van invloed waren op de zelfregulatie en het eigenaarschap van deelnemende docenten. Daarbij maken we gebruik van vragenlijsten. In andere studies onderzoeken we wat de rol is van zelfregulatie en eigenaarschap in het leerproces van deelnemers en hoe het programma dat ondersteunt. Daarbij maken deelnemers een reconstructie van hun learning journey en interviewen we ze daarover.