Teaching Assistants in Challenge-based learning

Aanleiding

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de ambitie om het onderwijs (in 2030) volgens de principes van Challenge-based learning (CBL) vorm te geven, waarbij studenten in interdisciplinaire teams werken aan echte maatschappelijke uitdagingen. TU/e stimuleert en ondersteunt pilots waarin CBL wordt toegepast en onderzocht, om daaruit lessen te kunnen trekken voor de bredere implementatie en opschaling.

Een van die pilots is het toepassen van CBL-principes in een vak gegeven door Gunter Bombaerts (’20-’21) en Adam Watkins (’21-’22). In dit vak wordt iedere studentgroep begeleid door een team van drie teaching assistenten (TA’s), met data-analyse-, ethische- en case-expertise. De TA’s hebben wekelijkse intervisie bijeenkomsten (onder leiding van de vakdocent) om van elkaar te leren en de ondersteuning van studenten te optimaliseren.

De focus in deze casus ligt op de inzet, opleiding en ontwikkeling van TA’s, om het zelfsturend leren van studenten op een effectieve/schaalbare manier te ondersteunen in CBL onderwijs.  

Video’s over CBL
Deze video laat de dynamiek zien die met CBL gecreëerd kan worden
Deze video toont hoe studenten fricties ervaren bij het CBL proces

Hoe leren docenten?

De leeractiviteiten van TA’s bestaan uit de volgende onderdelen:

– Training (zelfstudie modules) en workshop ter voorbereiding op het vak, georganiseerd door TEACH (de Leren en Ontwikkelings tak voor docenten van TU/e)

– 1 dag “bootcamp” georganiseerd door de vakdocent en TEACH. Deze dag bestaat uit een introductie van de cursus set-up en een workshop (bestaande uit uitleg (theorie) en trainingen) over deze onderwerpen. 

– Intervisie: De TA’s geven elkaar wekelijks feedback (op wat ze doen, wat ze lastig vinden, hoe het beter kan), begeleid door de vakdocent. Deze cyclische intervisie moet ervoor zorgen dat TA’s van elkaar leren, dat de diverse rollen worden afgestemd en dat daarmee de begeleiding van de studenten tijdens het vak wordt geoptimaliseerd. 

Lessons Learned

Bij dit vak wordt onderzoek gedaan naar

  1. zelfregulatie, gedeelde regulatie en co-regulatie  van het leren van studenten (en de rol van TA’s/docenten daarin),
  2. de integratie van ethiek in interdisciplinair leren (en de rol van TA’s/docenten daarin), en
  3. het professioneel leren van TA’s.

De eerste bevindingen zijn positief. TA’s geven aan de job leuk te vinden en veel te leren. Studenten zijn erg enthousiast over de rol van TA’s.

De video-opnames van de wekelijkse begeleidingssessies van TA’s voor studenten én van de wekelijkse intervisie sessies van TA’s onderling worden gebruikt voor verdiepende analyses naar de ontwikkeling van TA’s. De volgende vragen staan daarbij centraal:

– Welke comptenties hebben TA’s nodig om hun rol in CBL te kunnen vervullen?

– Hoe kunnen TA’s deze competenties ontwikkelen?

– Hoe kan het leren en de professionele ontwikkeling van TA’s het beste worden ondersteund?