Senior Kwalificatie Onderwijs

Aanleiding

Het SKO traject is bedoeld voor docenten van de UT die zich willen ontwikkelen tot een docent die gebruik maakt van onderwijskundig onderzoek, zelf ook onderzoek kan uitvoeren in de onderwijspraktijk en dit deelt met collega’s.

Het is een logisch vervolg op de Basis Kwalificatie Onderwijs die elke docent op de UT moet behalen. De leerdoelen en leeractiviteiten van de SKO zijn zo geformuleerd en ontworpen dat ze aansluiten op de beschrijving van de ‘scholary teacher’ in het Career Framework for University Teaching van Ruth Graham. Middels de SKO kunnen docenten zich binnen de universiteit meer profileren op onderwijs in plaats van onderzoek. De leerdoelen zijn als volgt geformuleerd en worden getoetst middels een onderzoekspaper, reflectierapport en eindgesprek:

  • The teacher is able to conduct educational design research within their own teaching and learning practice in which they demonstrates the appropriate use of evidence-informed approaches to enhance student learning.
  • The teacher is able to participate in an exchange of teaching and learning experiences with peers within and beyond their institution to inspire others to work in an evidence-informed way and to learn from the experiences of peers for their own teaching and learning practice.
  • The teacher is able to reflect on their role as a scholarly teacher in relation to 1) teaching and learning, 2) as part of the teaching community, and 3) their own professional development.

Hoe leren docenten?

Docenten die deelnemen aan het SKO traject voeren een onderzoek uit in hun eigen onderwijspraktijk. Dit kan individueel, maar ook met andere docenten samen.

Dit wordt ondersteund door inhoudelijke en methodologie workshops, coaching en schrijfsessies. Community building, peer feedback en challenge-based learning (CBL) zijn belangrijke uitgangspunten voor de vormgeving van het traject.

Details hiervan zijn te vinden op de website

Lessons Learned

Er zijn sinds 2016 vijf SKO rondes gestart en afgerond met nu (8-5-2023) 47 geslaagden. Het is een intensief en kleinschalig traject. In de loop van de tijd is het traject aangepast op basis van evaluaties. De laatste evaluatie ronde waren de belangrijkste bevindingen:

  • Het is goed om evidence-based te werken als docent, het heeft een duidelijke meerwaarde.
  • Je hebt support nodig van je afdeling in de vorm van tijd en aandacht.
  • Er kan meer aandacht zijn voor community building in het traject. Vandaar dat nu ook is ingezet op CBL als methode.
  • Het is belangrijk dat de SKO is ingebed in het carrière pad met een focus op onderwijs.

De uitgevoerde SKO projecten zijn een goed startpunt voor publicaties en het aanvragen van subsidiegelden om het onderwijs verder te kunnen ontwikkelen