Redesign Lab

Collaborative Learning for Educational Redesigns

Aanleiding

Het onderwijs van Wageningen University & Research (WUR) richt zich in toenemende mate op actief, zelfgestuurd en flexibel onderwijs dat in verbinding is met de maatschappij en een bijdrage levert aan de duurzaamheid van ons voedsel en onze leefomgeving. Nieuwe onderwijs ICT-tools, innovatiefondsen, samenwerkingsverbanden en onderwijsprogramma’s geven richting aan die ontwikkeling. Om docenten te stimuleren en ondersteunen in integrale onderwijsinnovaties, waarin verschillende uitdagingen en mogelijkheden gekoppeld worden, heeft de WUR een methode ontwikkeld: het Redesign Lab.

Het Redesign lab faciliteert een proces waarin docenten, onderwijsondersteuners, en andere betrokken partijen samen een programma (her)ontwerpen zoals een vak, een minor, een opleiding, een specialisatie of een leerlijn. Voor de implementatie van het (her)ontwerp zijn innovatiefondsen beschikbaar. De methode is ontwikkeld als ondersteunende dienst van het Educational Support Centre, om veranderingen te ondersteunen waarbij verschillende partijen betrokken zijn, zoals docenten met verschillende achtergronden, studenten, IT-medewerkers, onderwijsondersteuners en externe organisaties. Het Redesign lab is gericht op het ondersteunen en stimuleren van  onderwijsinnovatie, maar beoogd ook de professionele ontwikkeling van docenten en kruisbestuivingen binnen de organisatie te bevorderen.

Instelling en Contactpersonen

Tim Stevens, toenmalig postdoctoral researcher, Education and Learning Sciences, Wageningen University & Research

Marieke van Schaik, Onderwijstrainer & consultant, Education Support Centre, Wageningen University & Research

Annemarie van Zijl, Onderwijstrainer & consultant, Education Support Centre, Wageningen University & Research

Erik Heijmans, Hoofd Education Support Centre, Wageningen University & Research

Voor meer informatie, neem contact op met

Hoe leren docenten?

  • Het Redesign lab is op aanvraag en verschilt van casus tot casus, maar de methode richt zich in alle gevallen op een educational (re)design gebaseerd op constructive alignment principes
  • Het Redesign Lab brengt verschillende partijen bij elkaar (docenten, onderwijsondersteuners, studenten, programma directeuren, IT-experts) voor een collaboratieve onderwijsontwikkeling. Er is dus sprake van interprofessionele samenwerking en boundary crossing.
  • Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is het creëren van een veilige en collaboratieve werksfeer.
  • De methode die gebruikt wordt om de interacties tussen partijen te faciliteren tijdens de werksessie (‘lab’) is gebaseerd op Kaospilot en Serious play.
  • De werksessie bestaat uit een fase van divergeren, waarin uiteenlopende ideeën worden gegenereerd, en een fase van convergeren, waarin keuzes worden gemaakt.
  • Tijdens de convergentiefase wordt gebruikt gemaakt van leerbogen om tot constructieve alignment te komen in het onderwijsontwerp. Het lab resulteert in een concept voor een onderwijsontwerp en implementatieplan.
Werksessie van het Redesign Lab

Lessons Learned

Door Covid en organisatorische veranderingen heeft het Redesign Lab lang stilgelegen en kon het onderzoek naar de effectiviteit niet worden afgerond. Op dit moment worden er weer sessies gedaan.

Op basis van evaluaties delen we quotes die illustratief zijn voor de drie voornaamste thema’s:

Doesn’t happen often that we sit together with all involved to really openly brainstorm about future developments of a course”

Over de kracht van samenwerking

What I particularly liked was the part on making associations using pictures from magazines and use that as a umbrella to further build/continue the discussion on the content of the studies”

Over de divergentiefase:

Het blijkt dat het (her)formuleren van leeruitkomsten en het starten en landen ervan een heel lastig onderdeel is en juist hier was bij ons minder tijd voor”

Over de uitdagingen in de convergentiefase