Proeftuin Digitale Peerfeedback

Aanleiding

Peerfeedback (ook veel gebruikte termen: peer review, peer rating, peer assessment) is het proces waarbij studenten prestaties van hun studiegenoten evalueren op basis van vooraf bepaalde evaluatiecriteria.

Bij Peerfeedback wordt onderscheid gemaakt tussen de student die feedback geeft (de assessor) en de student die feedback krijgt (de assessee). Studenten krijgen hierdoor waardevolle verbeterpunten voor hun eigen werk, inzicht in hun eigen leerproces en ervaring in het geven van feedback aan een ander.

De zone Faciliteren en professionaliseren van docenten heeft een proeftuin ontwikkeld waarbij de toepassing van (digitale) peerfeedback door docenten in het hoger onderwijs centraal staat.

Hoe leren docenten?

In een serie van vier bijeenkomsten leren docenten hoe zij op een doordachte wijze peerfeedback binnen hun eigen onderwijs kunnen inzetten en hoe zij dit proces bij hun studenten kunnen begeleiden, ongeacht welke tool of welk programma hiervoor gebruikt wordt. De groep docenten komt uit het hoger onderwijs en vormt gezamenlijk een Professioneel Learning Network (PLN). Hierbij is er ruimte om ervaringen uit de praktijk met elkaar uit te wisselen en het gebruik van peerfeedback te evalueren.

Een groepsgrootte van 6 tot 16 deelnemers is aanbevolen. Docenten kunnen bij zowel dezelfde als verschillende faculteiten of programma’s werkzaam zijn. Er is geen specifieke voorkennis nodig. Het is wel een vereiste dat deelnemende docenten in de betreffende periode onderwijs verzorgen, want in de PLN wordt gezamenlijk gereflecteerd op de inzet van en ervaring met digitale peerfeedback in het eigen onderwijs. De inhoud van de bijeenkomsten staat beschreven in een uitgebreid werkpakket, dat gericht is aan onderwijskundig ondersteuners die de proeftuin met een groep docenten willen uitvoeren.

Lessons Learned

In het voorjaar van 2020 is deze proeftuin binnen de Universiteit Twente ontwikkeld en toegepast. Er namen in totaal acht docenten van vijf verschillende opleidingen deel. Deelnemers waren erg enthousiast over het gebruik van PeerGrade als tool om digitale peerfeedback te integreren binnen hun onderwijs, maar maken ook de kanttekening dat het proces van digitale peerfeedback vraagt om duidelijke beoordelingscriteria (rubrics) en een goede begeleiding van de docent.

  • Bekijk de video over de inzet van 360-graden feedback aan de Universiteit Twente, waar peerfeedback een onderdeel van uitmaakt.