Proeftuin Blended onderwijs (vorm)geven

Aanleiding

Blended (of hybride) onderwijs is inmiddels gemeengoed in het hoger onderwijs. Voor veel instellingen staat deze term voor hedendaags onderwijs waar studenten actief, betrokken en betekenisvol (leren) leren.

De term ‘blended’ benadrukt veelal de combinatie van online en onsite activiteiten en hulpmiddelen in het onderwijs, maar vaak blijft het begrip vrij vaag. In onderwijs kan immers van alles worden gemixt, zoals de plaats van activiteiten (e.g., online, onsite, on campus, virtueel), het tijdstip waarop docenten en/of studenten handelen (synchroon, asynchroon) en het gebruik van media om informatie voor en tijdens activiteiten te delen (tekst, audio, afbeeldingen, video).

Daarnaast zijn allerhande combinaties van genoemde ‘blends’ mogelijk. Welke keuze maak je als docent? De zone Faciliteren en professionaliseren van docenten heeft een proeftuin ontwikkeld waarbij het vormgeven van blended onderwijs door docenten in het hoger onderwijs centraal staat.

Instelling en Contactpersoon

Marlies Venhuizen-ter Beek

Marlies Venhuizen-ter Beek, Rijksuniversiteit Groningen

Hoe leren docenten?

Deze proeftuin is een professionele leergemeenschap (PLG) waarbinnen aandacht wordt besteed aan het ontwerp, de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van (vernieuwd) blended onderwijs.

Dit gebeurt aan de hand van verschillende fases en bijeenkomsten: een startbijeenkomst (Fase 0), een analysefase (Fase 1), een ontwerp- en ontwikkelfase (Fase 2) en tot slot een uitvoering en evaluatiefase (Fase 3).

Docenten en onderwijsontwerpers maken gezamenlijke keuzes over hun professionalisering met betrekking tot dit thema. De inhoud van de bijeenkomsten staat beschreven in een uitgebreid werkpakket, dat gericht is aan onderwijskundig ondersteuners die de proeftuin met een groep docenten willen uitvoeren. Het werkpakket biedt tevens een rijke verzameling bronnen en materialen om als trainer iedere fase in deze PLG vorm te geven.

Lessons Learned

De proeftuin is op verschillende hoger onderwijsinstellingen uitgevoerd, waarbij verschillende vormen gecreëerd zijn. Zo is de inhoud van het werkpakket bij de Open Universiteit Heerlen uitgevoerd in de oorspronkelijke vorm, terwijl de Vrije Universiteit Amsterdam het materiaal heeft omgevormd tot een Blended Learning Bootcamp aan het begin van het academisch jaar. Laatstgenoemde werd als positief ervaren door de deelnemende docenten.

  • Download het werkpakket van de proeftuin Digitale Peerfeedback via de website van het Versnellingsplan.
  • Bekijk de video over de Proeftuin Blended onderwijs (vorm)geven.
  • Snel aan de slag? Het Versnellingsplan ontwikkelde ook een handige Toolkit Blend je onderwijs, met concrete handvatten en hulpmiddelen voor de praktijk – van werkvormen voor het ontwikkelen van een visie op blended leren tot geprekskaarten voor de activerende blend.