Mastering Futures Literacy

Aanleiding

De leergang Mastering Futures Literacy is een training in drie modules voor docenten (HBO, MBO, WO) en andere professionals die betrokken zijn bij leren en innovatie.

Futures Literacy (FL), of toekomstgeletterdheid, is ontwikkeld door Riel Miller bij UNESCO als het vermogen (capability) om verschillende toekomsten te kunnen verbeelden en deze als lens te gebruiken om anders naar het heden te kijken. Door het oprekken van onze verbeelding, vergroten we onze veerkracht, doordat we meer open staan voor complexiteit en onzekerheid. Om toekomstgeletterdheid in onze leer- en werkomgevingen te integreren zijn getrainde facilitatoren nodig die de fundamenten van Futures Literacy beheersen én deze in hun eigen context kunnen inbedden.

Hoe leren docenten?

De docenten leren door eerst zelf deel te nemen aan een Futures Literacy Lab (een action learning proces ontwikkeld door UNESCO) waarin ze diverse toekomsten verbeelden en zich bewust worden van hun onderliggende aannames. Daarna volgt reflectie op de ervaringen in het Lab en wordt FL geïntroduceerd als capability en het FL-lab als methode. De deelnemers oefenen door kleine FL-interventies te ontwerpen en te faciliteren voor elkaar. Tussen de modules door ontwikkelen ze een FL-interventie voor hun eigen context. De deelnemers vormen een lerende community en betrekken elkaar bij hun experimenten. Daarnaast worden ze uitgenodigd om als co-facilitator/ontwerper deel te nemen aan educatieve activiteiten van de UNESCO Chair Futures Literacy aan de Hanzehogeschool Groningen. Tenslotte werken de deelnemers aan een plan om FL duurzaam in hun eigen context te integreren.

Lessons Learned

Wat werkt:

  • Kritische reflectie, dialoog vanuit verschillende perspectieven, samenwerking, creatieve werkvormen, het in de praktijk brengen van het geleerde.
  • Diversiteit van de deelnemers, de combinatie van hard werken én plezier, een constructieve atmosfeer van niet-oordelen. 

Openstaande vragen:

  • Hoe maken de docenten zich manieren van faciliteren en ontwikkelen eigen die passen bij FL én hun eigen context?
  • Hoe kunnen we de ontwikkeling van Futures Literacy als capability ook  na de training blijven voeden?
  • Wat is de relatie tussen FL als capability en de ervaren agency van docenten die werken aan (onderwijs)innovaties?

Meer lezen over de evaluatie van de leergang: Kazemier et al. (2021), Mastering futures literacy in higher education: An evaluation of learning outcomes and instructional design of a faculty development program, Futures, 132, 102814