Leiden Teachers’ Academy

Aanleiding

The Leiden Teachers’ Academy (LTA) is opgezet in 2014 om onderwijsinnovaties te stimuleren en om het excellente onderwijs van academici aan de Universiteit Leiden te erkennen en waarderen. De LTA wordt gevormd door 25 Teaching Fellows. Elk jaar worden vijf nieuwe fellows geselecteerd uit voordrachten van de faculteiten op basis van hun projectvoorstel voor onderwijsinnovatie. De winnaar van de universitaire Onderwijsprijs wordt automatisch Teaching Fellow.

De Teaching Fellows krijgen een subsidie van 25.000 euro voor het uitvoeren van een of meer projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing, over een termijn van 5 jaar.

De Fellows zijn gedreven vanuit de vakinhoud van hun eigen discipline en zetten zich actief in voor onderwijsvernieuwing in hun eigen academische discipline. Ze delen hun ervaringen en zoeken naar samenwerking met collega academici binnen en buiten hun discipline.

Hoe leren docenten?

LTA is gericht op het innoveren van onderwijs en delen van kennis over universitair onderwijs. De fellows komen geregeld bij elkaar voor kennisuitwisseling, overleg en sociaal samen zijn. Tijdens deze bijeenkomsten staat het onderwijs, de onderwijsinnovaties en de relatie met de strategische visie van de universiteit centraal. Enkele voorbeelden:

  • Eens per twee maanden wordt er vanuit LTA een lunchlezing georganiseerd over een onderwijsinnovatie voor de brede universitaire gemeenschap.
  • Eens per twee maanden komen de teaching fellows bij elkaar voor intervisie.
  • Eens per jaar wordt er vanuit de LTA een universitair brede onderwijsdag georganiseerd over onderwijsinnovaties.
  • Bij afscheid van leden of welkom van nieuwe leden worden sociale evenementen georganiseerd.

Op sociale media en de Leiden Teachers Blog delen Fellows hun ervaringen rondom onderwijsinnovaties

Lessons Learned

Voor ieder afgerond project van de LTA Fellows worden resultaten gerapporteerd. Deze gaan uiteraard in op de effectiviteit van hun interventies/innovaties. Omdat de fellows onderwijsvernieuwingen vormgeven vanuit hun eigen discipline is in sommige gevallen onderwijswetenschappelijke ondersteuning gewenst.

Deze ondersteuning wordt aangeboden door een onderwijsonderzoeker van het ICLON, Universiteit Leiden, in de vorm van workshops over het evalueren van onderwijsinnovaties en individuele begeleiding bij het opzetten van interventieonderzoek in de onderwijspraktijk.

In de jaarlijkse evaluatie van LTA komt naar voren dat de leden tevreden zijn over de collegiale consultaties. Nieuwe LTA leden ervaren het gesprek met ervaren LTA leden als zeer behulpzaam en constructief voor het verder brengen van hun innovatie.

In bredere zin fungeren de LTA en de teaching fellows als een klankbordgroep voor diverse onderwijsimplementatie- en beleidskwesties en zijn veel leden betrokken bij Comenius aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van de LTA