iXperiumdesignteams

Doelgericht werken aan onderwijsinnovatie met ict

Aanleiding

HAN Open Digital Horizons (HODH) is een professionaliseringsprogramma van de Hogeschool van Nijmegen en Arnhem met betrekking tot opleiden in en voor de digitale samenleving.

Het doel van het HAN professionaliseringsprogramma is het realiseren van een evidence-informed, inspirerend professionaliseringstraject om doordacht en doelmatig te leren werken aan duurzame onderwijsinnovatie met en over ict waarin studenten worden opgeleid in een hoge mate van ict-geletterdheid voor leven, leren en werken. De doelgroepen zijn docenten, leidinggevenden en onderwijsondersteuners.

Een specifieke vorm van professionalisering binnen het HODH-programma betreft het werken in iXperiumdesignteams, waarin docenten doelgericht werken aan onderwijsinnovatie met ict. In de iXperiumdesignteams werken docenten(teams) met onderzoekers, procesbegeleiders, ict-experts, onderwijskundig experts, studenten en waar relevant het werkveld gezamenlijk aan een onderwijskundig praktijkvraagstuk over gepersonaliseerd onderwijs met ict of ict-geletterdheid. De deelnemers ontwerpen en onderzoeken in een evidence-informed ontwerptraject een ict-rijk leerarrangement passend bij het vraagstuk (zie onderstaande afbeelding).

Werkwijze

Hoe leren docenten?

Docenten en andere betrokkenen maken kennis met een nieuwe manier van werken en met nieuwe middelen (onderzoekend ontwerpen van ict-rijk onderwijs).

Ze worden door de iXperiumdesignteammethodiek (Hulsen, et al. 2021) aangezet tot reflectie op hun eigen denken (kennis, opvattingen en visie) en handelen ten aanzien van leren met en voor ict (en grensoverschrijdend en transformatief leren) (Mezirow, 2000; Simsek, 2012). Ook verwerven docenten competenties die van belang zijn voor leren en lesgeven met ict (Uerz et al. 2021).

Lessons Learned

De ervaringen met (eerdere) iXperiumdesignteams laten zien dat docenten een professionele ontwikkeling doormaken door het werken aan onderwijsinnovatie in de context van een iXperiumdesignteam:

  • ze ontwikkelen nieuwe kennis (over onderwijsvernieuwing, gepersonaliseerd leren met ict en ict-geletterdheid) en nieuw gedrag (onderzoeksmatig werken en ontwerpen);
  • krijgen nieuwe inzichten door het werken in een multidisciplinair team met mensen met verschillende denkkaders;
  • krijgen zicht op aspecten van de eigen onderwijsorganisatie die een rol spelen bij gepersonaliseerd leren en ict.

De opgedane kennis en inzichten van deelnemende docenten hebben ook een doorwerking in de organisatie.

Referentielijst

Hulsen, M., Coetsier, N., Van der Neut, I., Kral, M., & Ariaens, D. (2021). iXperium designteams: Onderzoekend ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen. Doel, ontwerpprincipes, werkwijze en organisatie. Nijmegen: iXperium Centre of Expertise Leren met ict.

Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco: Jossey-Bass.

Simsek, A. (2012). Transformational Learning. In: Seel, N.M. (Eds.). Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA.

Uerz, D., van Zanten, M., van der Neut, I., Tondeur, J., Kral, M., Gorissen, P., & Howard, S. (2021). Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict. Nijmegen: iXperium Centre of Expertise Leren met ict.