Collaborative Reading in a Flipped Classroom Design

Aanleiding

Active Learning is een onderwijsvorm voor het optimaal verwerven van kennis en vaardigheden. Onderzoek toont aan dat studenten via actieve leerbenaderingen effectiever leren, wat resulteert in hogere cijfers en meer motivatie voor hun studie. Deze innovatie richt zich op samenwerkend lezen met behulp van Perusall als hulpmiddel.

Perusall helpt studenten de stof beter te begrijpen en meer uit hun lessen te halen. Om dit doel te bereiken, annoteert de student samen en asynchroon een tekst met anderen uit de klas. De hulp die de student krijgt en biedt aan klasgenoten (zelfs als de student niemand persoonlijk kent) zorgt ervoor dat hij/zij snel uit de problemen raakt en het proces leuker maakt. Terwijl studenten lezen, krijgen ze snel antwoord op vragen, helpen ze anderen hun vragen op te lossen (wat ook de student helpt bij het leren) en adviseren ze de docent hoe ze de lestijd productiever kunnen maken.

Fantastische docent die studenten gemotiveerd en wakker houdt tijdens bijeenkomsten. Zijn passie voor literatuur en boeken heeft zeker een impact gehad op de manier waarop ik naar boeken kijk en veranderde mijn kijk op mijn leesgewoonten. Je kunt geen academicus zijn zonder te lezen dus bedankt daarvoor – ik verlaat mijn huis nu nooit meer zonder een boek!”

Een student uit een cursus waarin Perusall veel wordt gebruikt

Hoe leren docenten?

We maken gebruik van pilots en hebben de pilots gemaakt volgens ons motto: Education is Science, met behulp van het T-Pack framework. In deze pilots ondersteunen we elke docent bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van Perusall.

Het vak is het centrale punt. De verantwoordelijke docent (of team van docenten) maakt deel uit van een interdisciplinair team van onderwijskundige, technologische, bibliografische en juridische experts. Het team start met een analyse van de didactische aanpak en leeractiviteiten van het vak. Dit zal resulteren in principes en vereisten voor de optimale implementatie van de flipped classroom aanpak in dit vak. Rekening houdend met de feitelijke vaardigheden van individuele docenten zorgen opleidingsspecifieke en meer cultuurgerelateerde factoren voor een effectieve combinatie van inhoud, techniek en pedagogiek (T-Pack).

Er worden verschillende trainingsmogelijkheden aangeboden, variĆ«rend van persoonlijke gesprekken en begeleiding tot groepsworkshops. Daarnaast delen ervaren en vakbekwame docenten in een train-de-trainer opzet hun best practices en briljante mislukkingen met collega’s in verschillende praktijkgemeenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (ONING en Teaching Academy Groningen).

De sterke procesmatige ondersteuning via een workflow met begeleiding vanaf het begin (tonen van interesse) naar een effectieve onderwijsstrategie en didactische aanpak is een zeer krachtige leerervaring voor de docent.

Lessons Learned

  • We concluderen dat het herontwerp van het vak en het gebruik van Perusall de algemene perceptie van studenten van lezen als een onaantrekkelijke en eenzame praktijk heeft getransformeerd in een betekenisvolle sociale leerervaring waar ze opereerden als informatieve knooppunten van een onderzoeksgemeenschap. Essentieel daarbij was het vervangen van een traditionele manier van lesgeven gebaseerd op cumulatieve kennisoverdracht door een nieuwe manier van lesgeven in co-creatie. De student, zowel als individu als als lid van de gemeenschap, neemt deel aan een betekenisvolle transformatieve leerervaring.
  • Wanneer Perusall-leesopdrachten worden gepresenteerd als een op zichzelf staande opdracht, kunnen studenten deze zien als een ‘hoepel om doorheen te springen’ in plaats van een kans om te communiceren en te discussiĆ«ren over het theoretisch concept. Dit kan leiden tot ander (en soms ongewenst) gedrag dan de docent had verwacht. Uitdagingen die docenten tegenkomen, doen zich voor tijdens het ontwerpen van een gebalanceerd blended learning-ontwerp, het wordt onderdeel van een leercyclus van instructie, activiteit en feedback, waarbij instructie en feedback niet alleen gericht zijn op de inhoud, maar ook op het leerproces en de benadering die studenten hebben bij het uitvoeren van de opdrachten.
  • Momenteel gebruiken zo’n 8.000 studenten Perusall aan de Rijksuniversiteit Groningen, en meer dan 2 miljoen wereldwijd.
  • Meer informatie over voordelen van Perusall op de site van de RUG
  • Overzicht van onderzoek naar Perusall