Challenge-Based Learning Co-Creatie Sessies

Aanleiding

De TU/e Strategie 2030 is de aanleiding voor deze innovatie, met de daaruit voort gekomen Onderwijsvisie, waarin Challenge-Based Learning (CBL) één van de kernonderwerpen van onderwijsontwikkeling is. Docenten en de ondersteunende organisatie zijn op zoek naar manieren om CBL toe te passen in het onderwijs. Het doel van de co-creatie sessies is om samen met docenten en ondersteuners te onderzoeken hoe CBL kan worden toegepast en ook om uit te vinden of gezamenlijke ontwerpsessies en community vorming hiervoor de geschikte vormen zijn. 

De doelen van de co-creatie sessies zijn de volgende:

 • een visie vormen over de implementatie van CBL voor het onderwijs van de eigen opleiding, vakken en projecten;
 • systematisch en in team verband CBL onderwijs te ontwerpen, te ontwikkelen, te plannen en te evalueren;
 • de CBL criteria van de TU/e toe te passen in dit ontwerp;
 • het onderwijs in te passen in het onderwijsprogramma van de faculteit.

Hoe leren docenten?

De professionaliseringsactiviteit bestaat uit een reeks co-creation sessies. Dit zijn onderwijsontwerp en -ontwikkelsessies van een team van docenten van dezelfde faculteit/opleiding, onder begeleiding van docentopleiders, waarin alle fasen van onderwijsontwerpen aan bod komen en er gezamenlijk geleerd wordt over het toepassen van CBL in het onderwijsontwerp.  

Leeractiviteiten:

 • Bronnen uit de literatuur en praktijkvoorbeelden bestuderen;
 • Gesprekken, interviews, lezingen met CBL-experts, collega’s en stakeholders (challenge owners) van binnen en buiten de TU/e;
 • Opstellen van een ontwerpkader;
 • Formuleren van leerdoelen, opstellen van toetskader en ontwerpen van leeractiviteiten (student journey);
 • Verschillende docentrollen bepalen, opzet voor groepswerk en inrichten van de leeromgeving;
 • Organiseren van disseminatie-activiteiten binnen de eigen community en de TU/e.

Lessons Learned

Bij de evaluatie gaven deelnemers het volgende aan:

 • Ze vinden het fijn om met mensen over hun onderwijs te kunnen praten/sparren;
 • Ze ervaren een veilige leeromgeving;
 • Wat ze vooral waardeerden was dat ze open discussies kunnen voeren.