Eindsymposium Teachers2Learn

Ook benieuwd naar hoe docenten leren in verschillende innovatiecontexten? Het Teachers2Learn consortium heeft de afgelopen drie jaar literatuuronderzoek, casusonderzoek, en verdiepend onderzoek gedaan naar professioneel leren van docenten in de context van onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs. Op donderdagmiddag 16 mei 2024, van 12:30 – 17:00 uur, organiseren wij het Teachers2Learn Eindsymposium in Vergadercentrum Domstad Utrecht.  In het symposium gaan we de theoretische en praktische opbrengsten van het project samen met u en andere geïnteresseerden bespreken en mogelijkheden tot vervolgonderzoek verkennen.

Via dit formulier kun je je inschrijven voor deelname. Inschrijving is open tot en met 30 april of zodra de capaciteit bereikt is.

Het volledige programma volgt in april. Onderstaand alvast het tijdschema van de programmaonderdelen.

  • 12:00-12:30 Inloop met lunch
  • 12:30-13:30 Inleiding en presentatie van de resultaten
  • 13:30-14:15 Postermarkt: in gesprek met de onderzoekers van de verschillende deelstudies

Pauze

  • 14:30-15:45 Interactieve parallelsessies
  1. Implicaties van de resultaten voor de praktijk
  2. Implicaties voor vervolgonderzoek

Pauze

  • 16:00-17:00 Paneldiscussie   met experts uit wetenschap, beleid en praktijk
  • 17:00-18:30 Afsluitende borrel met hapjes

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *